Hogia'r Wyddfa

£9.99
Mewn Stock
SKU
Hogia'r Wyddfa DVD134

Rhifnod: Sain DVD134

Arwel, Myrddin, Elwyn, Vivian a Dic – yr enwau sydd gyda’i gilydd yn gwneud y grŵp enwocaf erioed yn hanes adloniant Cymraeg. Bellach mae’r pump yn dri, ac y mae Arwel, Myrddin ac Elwyn yn dal i ganu i gyfeiliant penigamp Annette Bryn Parri.
I ddathlu eu hanner canfed pen-blwydd fel Hogia’r Wyddfa, rydym wedi cywain ynghyd rai o’u perfformiadau teledu gorau, yn ganeuon ac yn sgetshus, i’ch difyrru dros nosweithiau oer y gaeaf. A thrwy ddyddiau hirfelyn tesog yr haf o
ran hynny! Un peth sy’n sicr – fe gewch adloniant. Allwedd llwyddiant yr Hogia yw amrywiaeth eu perfformiadau llwyfan, gan droi o ffars y sgets i deimladrwydd Llanc ifanc o Lŷn ac yn ôl at ddifyrrwch Dijeridw cyn ichi droi. A rhywsut yr oedd y doniolwch yn gwneud y difri a’r teimladwy yn fwy effeithiol, a dagrau’r hiraeth yn troi’n hawdd i fod yn ddagrau chwerthin. Cyflwynir y casgliad newydd hwn gan yr Hogia eu hunain.
Yn bwysicaf oll efallai, bu caneuon Hogia’r Wyddfa yn fodd i ail-boblogeiddio rhai o weithiau gorau ein beirdd Cymraeg. A phe na bai ond am hynny’n unig, mae gennym oll ddyled fawr i feibion talentog ‘hen bentra bach Llanbêr’.
Mwynhewch y wledd sydd ar y DVD, a boed ichi gael hwyl wrth hel atgofion yng nghwmni’r Hogia.

Hyd: Tua 170 munud

Y Caneuon
Pentra bach Llanber
Gwaun Cwm Brwynog
Mr Pwy a Ŵyr
Gweddi plentyn
Titw tomos las
Pe bawn i…
Llanc ifanc o Lŷn
Y fordaith fawr
Rownd yr horn
Maradona
Ynys yr Hud
Dijeridŵ
La la la
Pan fo’r nos yn hir
Dyro gyfle i’r galar gilio
Wil Tatws Trw’ Crwyn
Bwgan y brain
Mae’n hwyr y dydd
Dafydd ap Siencyn
Caru Cymru
Safwn yn y bwlch

Y Sgetshus
Hogia’r Coleg
Cewri Clyfar
Y Tri Ffarmwr
Maes Awyr
John a Jên
Dau Focs
Tylluanod
Cychwyn Canu
Dysgu Drama

Deunydd Ychwanegol
Caneuon yn unigol
Sgetshus yn unigol
Perfformiadau Ychwanegol
Troeon Trwstan

Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Hogia'r Wyddfa