Côr Rhuthun - Seren Bethle'm

£12.98
Mewn Stock
SKU
Côr Rhuthun - Seren Bethle'm Choir SCD2758

Rhifnod : Sain SCD2758
Label: Sain
Fformat: Album
Dyddiad Rhyddhau: 2016

Mae Côr Rhuthun yn gôr cymysg o ryw 50 o leisiau o Ruthun yng ngogledd Cymru, sy’n canu fel arfer yn Gymraeg. Cyfarwyddwr ac arweinydd y côr yw’r cerddor enwog Robat Arwyn, sydd hefyd wedi cyfansoddi llawer o’r gweithiau y mae’r côr yn eu canu.

Ffurfiwyd y côr fel côr ieuenctid yn 1981 gan y ddiweddar Morfydd Vaughan-Evans, er mwyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Anrhydeddwyd hi ddwywaith gan Orsedd y Beirdd, yn gyntaf gyda’r wisg werdd ac wedyn yn Eisteddfod Casnewydd 2004 gan y wisg wen. Mae’r côr wedi cael llwyddiant mawr yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Maent wedi perfformio ar y teledu ac ar y radio dros y blynyddoedd ac wedi cynhyrchu 8 record a CD. Mae’r rhaglen bresennol yn cynnwys caneuon a darnau gan gyfansoddwyr Cymreig cyfoes fel Karl Jenkins a Richard Vaughan a Héctor Macdonald o Batagonia.

Ymhlith uchafbwyntiau’r côr yw gwahoddiad i berfformio yng Ngŵyl Gerdd Ontario, Canada, yn 2015, a pherfformio a recordio gwaith Robat Arwyn a gomisiynwyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2001 – Atgof o’r Sêr – gyda’r bariton byd-enwog Bryn Terfel a’r soprano Fflur Wyn. Yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013, roedd y côr yn allweddol i lwyddiant ysgubol cyngerdd agoriadol Caneuon Robat Arwyn.

Mae’r côr yn falch o’i gysylltiad parhaol gyda’i gynaelod Rhys Meirion, sydd bellach yn denor operatig rhyngwladol, ac o lwyddiant y bariton Meirion Wyn Jones (enillydd y Rhuban Glas), y soprano Kate Griffiths, a’r tenor ifanc, Elis Jones – y tri yn aelodau gwerthfawr o’r côr ac wedi cyfrannu i’r recordiad hwn.

Rhestr y Traciau

 1.   Daeth Crist i'n Plith
 2.   Hwiangerdd Mair
 3.   Ar Gyfer Heddiw'r Bore
 4.   Lower Lights
 5.   Seren Bethle'm
 6.   Ganol Gaeaf Noethlwm
 7.   Veni Immanuel
 8.   I Fethlehem
 9.   Sêr y Nadolig
 10.   Gŵyl y Baban
 11.   O Dawel Ddinas Bethlehem
 12.   Mater Christi
 13.   Troyte's Chant
 14.   Wele, Cawsom y Meseia
 15.   Mae'r Sêr yn Canu
Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Côr Rhuthun - Seren Bethle'm