Côr Meibion y Foel - Draw Dros y Don

£12.98
Mewn Stock
SKU
Côr Meibion y Foel - Draw Dros y Don

Rhifnod : SCD2727
Label: Sain
Fformat: Albwm
Dyddiad Rhyddhau: 2017

Dyma ail gryno ddisg Côr Meibion y Foel ac y mae hynny’n gryn gamp i gôr sydd ond wedi bod mewn bodolaeth ers y flwyddyn 2000. Mae’r cryno ddisg cyntaf, Croesi’r Bont, yn dal i werthu’n dda a bu cryn edrych ymlaen at gasgliad pellach gan y meibion cerddgar yma o ardal Llannerchymedd yng nghanol Ynys Môn.

Unwaith eto mae yma amrywiaeth eang o ddarnau, o’r clasurol i’r cyfoes, o Mozart i Les Misérables. Ac y mae un peth trawiadol iawn ynglyˆn â’r côr hwn – sef y nifer o unigolion sy’n gallu camu ymlaen i fod yn unawdwyr hynod o swynol gyda’r côr yn gefndir. Mae’r arlwy yn siwˆr o apelio at chwaeth eang ac yn adlewyrchu’r wledd gyngherddol boblogaidd mae’r côr yn ddarparu ar draws gogledd Cymru.

Mae arweinyddiaeth a chyfeiliant y côr yn dal yn nwylo medrus Grês Pritchard, a llawenydd mawr i bawb ohonom oedd clywed am i’w gwasanaeth hynod a hir ym myd cerdd gael ei gydnabod drwy iddi gael ei hurddo yn MBE yn 2010. Fu neb yn fwy haeddiannol.

Eisteddwch ’nôl a mwynhewch leisiau grymus meibion Môn!

Rhestr y Traciau

 1.   O Gymru
 2.   Draw Dros y Don
 3.   Take My Hand Precious Lord
 4.   Ddoi Di Ddim yn Ôl?
 5.   Cytgan yr Offeiriaid
 6.   Home From the Sea
 7.   Yn y Man
 8.   The Fields of Athenry
 9.   Bring Him Home
 10.   Breuddwydio Wnes
 11.   Do You Hear the People Sing?
 12.   O Nefol Addfwyn Oen
 13.   Blas Gwyddelig - Galway Bay / The Rose of Tralee / Danny Boy
 14.   God Keep You
 15.   Calon Lân
 16.   An American Trilogy
Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Côr Meibion y Foel - Draw Dros y Don