Côr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog

£12.98
Mewn Stock
SKU
Côr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog SCD2713

Rhifnod : Sain SCD2713
Label: Sain
Fformat: Albwm
Dyddiad Rhyddhau: 2015

Mae Bro Aled yn glwstwr o gymunedau gwledig yng nghesail Mynydd Hiraethog. Dyma’r ardal sy’n cydio dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd, a dyma ardal aelodau’r Côr – ardal Seiniau Hiraethog, ein 5ed casgliad o ganeuon.

Hon hefyd oedd ardal Gwilym Hiraethog, y bardd a’r pregethwr, y mae ei emyn enwog ‘Dyma gariad fel y moroedd’ i’w gael yn ein casgliad. Diolch i Robat Arwyn am wneud trefniant mor wych o’r emyn inni. Diolch hefyd i Tecwyn a Rhiannon Ifan am y gân rymus ‘Peidio dysgu rhyfel mwy’ sy’n ein hatgoffa am oferedd y Rhyfel Mawr a phob rhyfel arall.

Dros Fynydd Hiraethog y daeth Angharad Ellis, ein harweinyddes ifanc ddawnus atom o Uwchaled. Rydym mor ffodus yn elwa o’i sgiliau cerddorol a’i brwdfrydedd heintus. Gyda hi ym mhob ymarfer a chyngerdd, bydd dawns bysedd Annwen Mair ar y piano yn ysbrydoli ein canu. Yn gefn i’r ddwy, mae gofal Ann Evans, a fu’n cyfeilio ac yn geidwad copïau ers sefydlu’r Côr yn 1976. Hwy ydy’r ‘A Team’ sy’n ceisio cadw trefn arnom!

Bu’n gyfnod cyffrous yn hanes y Côr, a chawsom lawer o bleser yn perfformio’r caneuon yn y casgliad hwn wrth gadw cyngherddau, cystadlu mewn eisteddfodau, a mynd ar deithiau i Baris, Llydaw a’r Alban. Drwy fanteisio a’r gyfleusterau ac arbenigedd ardderchog Sain, gallwn yn awr rannu’r caneuon amrywiol gyda chwithau. Yn y tyˆ ac yn y car, gobeithio’n wir y cewch bleser yn gwrando ar ein seiniau Hiraethog.

Rhestr y Traciau

 1.   Dyma Gariad Fel y Moroedd
 2.   Peidio Dysgu Rhyfel Mwy
 3.   Bendigedig
 4.   Y Tangnefeddwyr
 5.   Do You Hear the People Sing?
 6.   Eryr Pengwern
 7.   Y Weddi
 8.   Hafan Gobaith
 9.   Fy Mhlentyn
 10.   Dyrchefir Fi
 11.   Rhythm y Ddawns
 12.   Bythol Olau
 13.   Breuddwydio Wnes
 14.   Cân y Medd
Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Côr Meibion Bro Aled - Seiniau Hiraethog