Caneuon Robat Arwyn (2) - Ffydd Gobaith Cariad

£9.99
Mewn Stock
SKU
Caneuon Robat Arwyn (2) - Ffydd Gobaith Cariad SCD2728

Rhifnod: Sain SCD2728
Label: Sain
Fformat: Albwm
Dyddiad Rhyddhau: 2015

Casgliad cyntaf caneuon Robat Arwyn oedd un o recordiadau mwyaf llwyddiannus y degawd diwethaf, a bu galw mawr am ail gasgliad. Ond oedd yna ddigon o ganeuon i wneud un arall? Mae’r ateb i’w glywed yma – oedd, digon a mwy! Yn wir, o gywain drwy recordiau diweddar, testun syndod yw mor
eang yw apêl a phoblogrwydd cyfansoddiadau’r cyfansoddwr o Ruthun a fagwyd yn Nyffryn Nantlle. Ac o wrando ar y casgliad newydd rhyfeddol hwn, daw dau reswm dros boblogrwydd caneuon Robat Arwyn i’r amlwg. Y rheswm cyntaf yw fod ei ganeuon yn apelio at unawdwyr, at ddeuawdau, at bartïon o bob math, ac at gorau mawr a bach, yn ogystal ag at offerynwyr, ac ar y casgliad hwn cawn glywed rhai o berfformwyr amlycaf Cymru, o Bryn Terfel a Chôr Seiriol i’r triawd yr oedd Arwyn ei hun yn aelod ohono, Trisgell. A’r ail reswm yw ei fod yn cyd-gyfansoddi gyda rhai o awduron geiriau gorau ein cyfnod; mae’r bartneriaeth gynhyrchiol rhwng Arwyn a Robin Llwyd ab Owain yn amlwg eto yn y casgliad hwn, ac hefyd y bartneriaethrhyngddo â’r bartneriaeth arall honno a fu’n ysbrydoliaeth i sioeau Theatr Maldwyn a Meirion, Penri Roberts a’r diweddar Derec Williams. Yma hefyd fe glywn eiriau gan awduron sydd eisoes wedi amlygu eu hunain fel awduron nifer o’n clasuron poblogaidd diweddar: Eifion Lloyd Jones, Eleri Richards ac Enid Jones, heb anghofio’r cyfansoddwr ei hun, a bardd o safon John Morris-Jones. Alawon cofiadwy, perfformwyr disglair, ac hefyd un o’r elfennau prin hynny sy’n nodweddu gwaith pob gwir artist, sef didwylledd. Mwynhewch wledd arall o waith Robat Arwyn.

Rhestr y Traciau

 1.   Byw Fyddi Nant Gwrtheyrn - Aelwyd Bro Gwerfyl
 2.   Paid - Trisgell
 3.   Dim Ond Meirch y Môr - Nia Clwyd gyda/with Bois y Castell
 4.   Seren y Gogledd - Bryn Terfel
 5.   Braint - Haf Wyn gyda/with Côr Seiriol
 6.   Ffydd Gobaith Cariad - Côr Aelwyd Llangwm
 7.   Un Enaid Bach - Piantel
 8.   Y Freuddwyd Fawr - Huw Llywelyn gyda/with Côr Rhuthun
 9.   Hen Gymraes - Leah Owen
 10.   Dallt y Gêm - Geraint Roberts gyda/with Cwmni Theatr Meirion
 11.   Mae'r Gân yn Ein Huno - Rhys Meirion & Fflur Wyn
 12.   Er Mwyn Yfory - Arfon Williams & Siwan Llynor gyda/with Cwmni Theatr Meirion
 13.   Wrth Aros am Fy Haul - Llion Wyn gyda/with Côr Penyberth
 14.   Derwen dy Gariad - Rosalind a Myrddin
 15.   Adre Nôl - Côr Teulu Caeronwy
 16.   Gwell Byd a Ddaw - Trisgell
 17.   'Run Fath â Ni - Cwmni Theatr Meirion
 18.   Gyda Thi - Mari Wyn Williams & Huw Llywelyn
 19.   Gogoniant a Nerth - John Ifor Jones gyda/with Côr Rhuthun


Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Caneuon Robat Arwyn (2) - Ffydd Gobaith Cariad