Mae wedi bod yn gyfnod prysur yma yn y siop a thu hwnt! Cawsom wythnos wych yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint, hon oedd ein stondin gyntaf ni ac er gwaethaf y ffaith ein bod ni dal yn gosod y stoc am 11 ar y nos Sul, roedd yr ymateb yn wych! Diolch i bawb ddaeth draw i'n gweld ni a diolch i'r holl gyhoeddywr ac artistiaid fu'n cydweithio gyda ni ar ein amserlen ddigwyddiadau.

stondin Pethe

Ymlaen wedyn i Sioe Aberystwyth, roedd y tywydd yn heriol ond eto cafwyd ymateb gwych! Does unman yn debyg i gartre'!

digwyddiad stondin pethe Dresser SYP Ffrogiau SYP MYGIAU syp

Yn y siop ei hun, mae'r gwaith adeiladau a chynllunio yn parhau wrth inni baratoi i drawsnewid y siop. Roedd hi'n dipyn o dasg i symud yr holl stoc ail law o'r llawr cyntaf i'r siop dros dro; 'Pop Yp Pethe' - sef yr hen siop ysgytlaeth ochr arall i'r hewl! Dros y mis dwethaf rydym wedi bod yn gwerthu'r holl lyfrau, cylchgronnau, darluniau a chreiriau ail law yn y siop honno, ac roedd hi'n braf gweld nifer o gyn fyfyrwyr, myfyrwyr presennol, beirdd a chasglwyr yn pori ac yn darganfod nifer o drysorau a bargeinion!

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn symud y siop ei hun i 'Pop Yp Pethe' er mwyn rhoi lle i'r adeiladwyr a'r cynllunwyr i fwrw 'mlaen gyda'r gwaith o glirio ac ail ddylunio'r llawr cyntaf a'r llawr gwaelod. Cyfnod cyffrous iawn i'r siop ac i dref Aberystwyth!

Yng nghanol y gwaith, byddwn ni hefyd yn mynd a'n stondin draw i'r Fenni ar gyfer Yr Eisteddfod Genedlaethol. Yno, cewch ragflas o'r crefftau, dillad a nwyddau newydd ochr yn ochr a'r llyfrau a chrynno ddisgiau. Rhagflas o'r hyn fydd ar gael yn y siop ei hun ac ar y wefan hon yn ystod y misoedd nesaf. Mae ein 'prynnwr' prysur wedi bod yn darganfod pob math o drugareddau ar eich cyfer a'r cyfan unai wedi'i creu yma yng Nghymru neu gan Gymry.

Wel dyna i chi ragflas go dda o'r holl waith sy'n mynd ymlaen tu ol i'r llenni! Ymlaen!