modrwyau TG

Os ydech chi wedi bod i mewn, neu wedi gyrru neu gerdded heibio'r siop yn ddiweddar, rwy'n siwr eich bod chi wedi sylwi bod ein stoc newydd a chyffrous yn cychwyn glanio!

Wythnos yma ryden ni wedi derbyn ein ail archeb gam Tom Gloster o Borthmadog. Mae y setiau crochenwaith te, coffi a siwgwr wedi bod yn boblogaidd iawn, a rydym yn gobeithio y byddwch yn hoffi'r desglau bach 'modrwyau' a 'thylwyth teg' yma, anrheg hyfryd i'r merched neu i'r plant sydd eisiau cyflwyno'i dannedd i'r tylwyth teg!

Diolch Tom!