IMG_5765

Diolch i griw gweithgar o wirfoddolwyr a noddwyr lleol, mae dathliadau Gwyl Ddewi Aberystwyth bob amser yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn yn y dref.

Sion Jobbins

Iestyn Huws

Eleni eto trefnwyd Pared a gweithgareddau o bob math o amgylch y dref, gan gynnwys sesiynnau llofnodi gyda Sion Jobbins a Iestyn Huws yma yn y siop, diolch i wasg Y Lolfa.

Eleni, cawsom y fraint o ennill y gystadleuaeth am y ffenestr oedd wedi'i haddurno orau ar gyfer y dathliadau! Mae'n fraint i ni fel perchnogion newydd i gael cydnabyddiaeth gan drigolion y dref, ac rydym yn falch iawn o'r darian sydd bellach i'w gweld yn y ffenestr ei hun!

Tarian