Archives: July 2016

  1. Latest News from Siop y Pethe

    We appologise for not updating you before now, but we've been so busy here at the shop as well as in events - but we're not complaining, it's been really good fun too! We had a fantastic week at the Urdd Eisteddfod in Flintshire, this was our first ever stand and the team were busy building the shelving and displaying...
    Read more »
  2. Y Diweddaraf o'r Siop!

    Mae wedi bod yn gyfnod prysur yma yn y siop a thu hwnt! Cawsom wythnos wych yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint, hon oedd ein stondin gyntaf ni ac er gwaethaf y ffaith ein bod ni dal yn gosod y stoc am 11 ar y nos Sul, roedd yr ymateb yn wych! Diolch i bawb ddaeth draw i'n gweld ni a...
    Read more »

2 Item(s)