Al Lewis - Ar Gof a Chadw

£9.99
Mewn Stock
SKU
Al Lewis - Ar Gof a Chadw

Rhifnod: RASAL CD033

Mae rhai’n meddu ar y ddawn o gyfansoddi caneuon melodig a fydd yn cael eu cofleidio gan gynulleidfaoedd. Mae rhai’n meddu ar y ddawn o ganu fel eos. Dengys ‘Ar Gof a Chadw’, albwm newydd sbon Al Lewis Band, fod y bachgen lwcus hwn yn meddu ar y ddau. Mae presenoldeb Al Lewis a’i fand yng Nghymru, a thu hwnt bellach, yn amlwg iawn. Daeth yr albwm ‘Sawl Ffordd Allan’ (Sain, 2009) yn fyw trwy donfeddi’r radio a’i berfformiadau niferus, ac roedd ychwaneg o lwyddiant ar y gorwel. Wedi rhyddhau ei albwm Saesneg cyntaf, ‘In the Wake’ (ALM, 2010), daeth i fod yn artist y mis i'r cwmni Cafe Nero, gan sicrhau dechreuad prysur i 2011 wrth deithio ledled Prydain yn canu mewn caffis. Mae ‘Ar Gof a Chadw’ yn dilyn sŵn a naws cynnes ‘In the Wake’. Mae’r holl ganeuon yn trafod y syniad o fywyd yn gwibio heibio gan ein gadael yn hiraethu neu’n myfyrio am gyfnodau penodol. Ond yn fwy na dim, y teimlad hwnnw o berthyn. Naturiol felly oedd i Al gyd-ysgrifennu’r caneuon unwaith eto gydag Arwel Lloyd, a gadael i lais cefndir Sarah Howells lapio’r cyfan â hud a lledrith, fel y gwnaeth mor gywrain yn ‘In the Wake’. Mae gwaith cynnil Sion Llwyd (bas a phiano), Ryan Aston (dryms), Jonathan Thomas (pedal steel) a chynhyrchu dihafal Dave Wrench yn amlwg iawn yma hefyd. Ac i’r rhai hynny a fwynhaodd ymddangosiad Meic Stevens ar ‘Sawl Ffordd Allan’, ni fyddwch yn siomedig o glywed mai Elin Fflur yw’r gwestai y tro hwn, gyda’r gân ingol ‘Hafan’. Bydd ‘Ar Gof a Chadw’ yn rhoi ennyd i chi gael hoe, yn mwytho hen atgofion melys, yn procio, ond yn bennaf, yn plesio.

Rhestr y Traciau

  1. Darlun
  2. Dafad Ddu
  3. Dwr Yn Y Gwaed
  4. Clustiau March
  5. Colli'r Cyfle
  6. Llai Na Munud
  7. Pentref Bach Tlws
  8. Hafan
  9. Fy Awr Fawr
  10. Hanes Yn Y Lluniau.
Write Your Own Review
Yr ydych yn adolygi:Al Lewis - Ar Gof a Chadw